picpic
  • در ذهن خود افکار خوبی بپرورانید، زیرا هرگز فراتر از افکارتان ترقی نخواهید کرد
  • انسان تنها به اندازه ی یک ایده ی خوب با پیشرفت فاصله دارد
  • ایمان چهار رکن دارد / توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا امام رضا (ع).
  • هیچ چیز نیک یا بدنیست ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد.
  • اکنون همه چیز بیش از هر زمان دیگری شبیه وضعیت فعلی خود است
  • عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد، چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم بر وجود خود سازیم

    

 امكانات
           

                 این مجموعه دارای واحدهای

                اپارتمانی تک خواب ودوخواب میباشد

                ادرس خیابان امام رضاع خیابان دانش 

                غربی کوچه بازار سرشور سرشور

                بیست یک پلاک 19/2 میباشد

 

 

امكانات بيشتر

 

 

تماس با ما

نام شما:
ایمیل مقصد: