picpic
  • ایمان چهار رکن دارد / توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا امام رضا (ع).
  • اکنون همه چیز بیش از هر زمان دیگری شبیه وضعیت فعلی خود است
  • در ذهن خود افکار خوبی بپرورانید، زیرا هرگز فراتر از افکارتان ترقی نخواهید کرد
  • انسان تنها به اندازه ی یک ایده ی خوب با پیشرفت فاصله دارد
  • عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد، چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم بر وجود خود سازیم
  • هیچ چیز نیک یا بدنیست ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد.

باسلام قابل توجه زائران گرامی

این واحد اقامتی برای ایام تاسوعا وعاشورای حسینی تخفیف سی درصدی در نظر دارد.

سوئیت آپارتمان منتظران مهدی عج در مشهد

گروه رزرواسیون سوئیت آپارتمان در مشهد وهتل آپارتمان در مشهد مقدس


    نام شما:
    ایمیل مقصد: