picpic
  • ایمان چهار رکن دارد / توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا امام رضا (ع).
  • اکنون همه چیز بیش از هر زمان دیگری شبیه وضعیت فعلی خود است
  • عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد، چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم بر وجود خود سازیم
  • هیچ چیز نیک یا بدنیست ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد.
  • انسان تنها به اندازه ی یک ایده ی خوب با پیشرفت فاصله دارد
  • در ذهن خود افکار خوبی بپرورانید، زیرا هرگز فراتر از افکارتان ترقی نخواهید کرد

شرکت هواپیمایی ایران ایر (هما )

 

 وب سايت

 آدرس : مشهد ،خيابان چهار طبقه_روبروي دادگستري

  تلفن :    2252080 - 0511

 آدرس دفتر مركزي آتي: مشهد، احمدآباد، نبش ابوذرغفاري 8       تلفن:8431919     فكس:8402552

شعبه 1: مشهد، بلوار وكيل آباد، پرديس دانشگاه فردوسي     
      تلفن:8832500     فكس:8833003

 شعبه 2: مشهد، خيابان امام رضا، هتل بين المللي قصر طلائي    تلفن:8525746     فكس:8535419

دفتر تهران (پرستوسير): خيابان شريعتي، ابتداي سميه، پلاك2

 تلفن:77535544   فكس:7533154    نام شما:
    ایمیل مقصد: