picpic
  • عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد، چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم بر وجود خود سازیم
  • انسان تنها به اندازه ی یک ایده ی خوب با پیشرفت فاصله دارد
  • اکنون همه چیز بیش از هر زمان دیگری شبیه وضعیت فعلی خود است
  • در ذهن خود افکار خوبی بپرورانید، زیرا هرگز فراتر از افکارتان ترقی نخواهید کرد
  • ایمان چهار رکن دارد / توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا امام رضا (ع).
  • هیچ چیز نیک یا بدنیست ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد.

فرودگاه  بین‌المللی مشهد

آدرس : بلوار فرودگاه (در قسمت جنوب شرقی شهر مشهد قرار دارد)

وب سايت : http://mashhad.airport.ir

 

صندوق پستي : 193-91735

تلفن داخلي : 2301

تلفن مستقيم : 12-3400010 (0511)

سامانه پیامک : 2000199 اطلاعات پرواز
     نام شما:
    ایمیل مقصد: