picpic
  • هیچ چیز نیک یا بدنیست ولی شیوه تفکر ما امور را نیک یا بد جلوه میدهد.
  • انسان تنها به اندازه ی یک ایده ی خوب با پیشرفت فاصله دارد
  • ایمان چهار رکن دارد / توكّل بر خدا 2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسليم به امر خدا4ـ واگذاشتن كار به خدا امام رضا (ع).
  • اکنون همه چیز بیش از هر زمان دیگری شبیه وضعیت فعلی خود است
  • عقل و فکر در وجود ما قدرتی حیرت آور دارد، چه بهتر که پیوسته اندیشه را حاکم بر وجود خود سازیم
  • در ذهن خود افکار خوبی بپرورانید، زیرا هرگز فراتر از افکارتان ترقی نخواهید کرد

فرودگاه مهرآباد

آدرس : این فرودگاه در بخش غربی تهران واقع شده و نام خود را از روستای مهرآباد که پیشتر در آن منطقه قرار داشت گرفته‌است. این فرودگاه مجهز به سامانه‌های آی‌ال‌اس و وی‌اوآر است.

وب سايت : http://mehrabad.airport.ir

جايگاه وظيفه تلفن
ترمينال 1 اطلاع رساني پروازها 3183-6103194
ترمينال 2 اطلاع رساني پروازها 3193-61023189
ترمينال 3 اطلاع رساني پروازها 3460- 6103461
ترمينال 4 اطلاع رساني پروازها 3192-61023187
ترمينال 5 اطلاع رساني پروازها 3462- 61023463
ترمينال 6 اطلاع رساني پروازها 3196- 61023219    نام شما:
    ایمیل مقصد: